Mesures Covid-19

Noticies

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

No es cobrarà la taxa de terrasses i ocupació de via pública a bars i restaurants mentre duri l’obligatorietat de tancament d’aquestes activitats.

No es cobrarà la taxa de la brossa als establiments obligats a tancar segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Es garanteix el cobrament a tots els treballadors i treballadores de les empreses contractades per l’Ajuntament, independentment de la situació d’activitat en què es trobin.

El termini de cobrament obligatori de taxes i impostos municipals s’estableix del 15 d’abril al 6 de juliol. Així mateix s’han aprovat una sèrie de canvis i facilitats per a realitzar el pagament de tributs municipals que podeu consultar Document informatiu Mesures COVID-19 – Tributaries .

GENERALITAT

Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya

 • Qui la pot sol·licitar: persones físiques que siguin treballadores autònomes
 • Requisits: estar donat d’alta al RETA de la Seguretat Social, tenir domicili fiscal en un municipi de Catalunya, desenvolupar una activitat obligada al tancament segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que puguin acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació i que no disposin de fonts d’ingressos alternatives.
 • Criteri per acreditar pèrdues: Es compararan els beneficis del mes de març de 2020 i 2019. En cas que l’antiguitat del negoci sigui inferior a 1 any es tindrà en compte la mitjana mensual de beneficis.
 • Import: màxim de 2.000 €

Avís: El procediment de concessió serà per concurrència competitiva fins a esgotar la partida. Aquest ajut serà incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvencions per la mateixa finalitat.

Nota: en els propers dies la Direcció de Treball autònom informarà sobre com tramitar la sol·licitud.

Font: DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

ESTAT

Prestació extraordinària per autònoms

 • Qui la pot sol·licitar: Treballadors autònoms, també autònoms societaris.
 • Requisits: ser propietari d’un negoci que hagi estat obligat a tancar pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, o bé pugui acreditar que la seva facturació s’ha reduït com a mínim el 75%.A més, s’ha d’estar donat d’alta al RETA i al corrent de pagament en les cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Durada: 1 mes amb possibilitat d’ampliació fins al darrer dia del mes en què finalitzi l’estat d’alarma.
 • Import: Per qui hagi cotitzat més de 12 mesos l’import de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base reguladora. Per qui hagi cotitzat menys de 12 mesos, l’import serà el 70% de la base mínima del seu col·lectiu d’activitat.
 • Observacions: Qui pugui mantenir activa l’activitat amb pèrdues de mínim el 75% podrà compatibilitzar la prestació amb l’activitat. També és compatible sol·licitar un ERTE pel personal contractat i alhora sol·licitar la prestació extraordinària per autònoms.
 • On s’ha de tramitar: cada treballador autònom ho ha de sol·licitar a la seva mútua de treball.

Avís: Per poder sol·licitar la prestació s’ha d’estar donat d’alta al RETA. El temps que es cobri la prestació també comptarà com a temps cotitzat.

Novetats sobre les quotes d’autònoms

 • Fins el 10 d’abril es pot sol·licitar l’aplaçament de la quota d’autònom del mes d’abril amb un interès reduït del 0.5%. Es pot sol·licitar a través de tercers (gestories, advocats…) o directament l’interessat. Ha de tractar-se d’un aplaçament nou, no el poden sol·licitar els autònoms que ja tinguin un altre en vigor.
 • Per les quotes dels mesos de maig, juny i juliol es podrà sol·licitar una moratòria del pagament sense interessos ni recàrrecs. En aquest cas, les quotes s’hauran d’abonar 6 mesos després.

Moratòria de pagament hipoteques de l’habitatge habitual i dels immobles afectes a l’activitat econòmica

Els treballadors autònoms que hagin de cessar la seva activitat o demostrin pèrdues en la facturació podran sol·licitar la moratòria en el pagament de la hipoteca, tant de l’habitatge habitual com de l’immoble afecte a l’activitat econòmica.

Segons els requisits establerts als art. del 7 al 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Línies d’avals per autònoms i empreses

El Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació digital atorgarà avals al finançament concedit per entitats de crèdit i establiments financers de crèdit a empreses i treballadors autònoms. Aquesta línia d’aval la gestiona l’ICO, es pot sol·licitar per a prèstecs nous i per renovacions.

https://www.ico.es/web/ico/linea-avales

 

Etiquetes:

Comparteix :

Altres noticies

Més informació

Si necessiteu més informació contacteu amb nosaltres i us informarem amb molt de gust