Flors als carrers -Canvi de flors (Espígol)

La nostra entitat impulsa conjuntament amb la FUNDACIÓ FORMACIÓ I TREBALL flors als carrers.

Es tracta de guarnir els comerços amb unes torretes amb una composició floral proposada en les diferents estacions de l’any.